Garrison Fencing Cost per Meter: Factors and Budget Tips

» Բլոգ » Garrison Fencing Cost per Meter: Factors and Budget Tips

Garrison Fencing Cost per Meter: Factors and Budget Tips

May 21, 2024

garrison fencing cost per metre

Garrison fencing, known for its durability and aesthetic appeal, is a popular choice for commercial and residential security in Australia. With an increasing demand for this type of fencing, many Australian businesses are importing it directly from China. In this article, we will explore the import costs per meter for 2.1m and 1.8m height Garrison fencing exported from China to Australia.
1701929704110290

garrison fencing cost per metre Cost Analysis

The price of importing Garrison fencing from China can change based on the height and the quantity you order. Let’s look at the prices for 2.1m and 1.8m high fencing.

For 2.1m high Garrison fencing exported from China to Australia, it costs 26.58 USD per meter. This covers making the fence panels, posts, and accessories, as well as packing and shipping. But remember, there might be extra charges like import duties, taxes, and fees depending on the rules of the importing country.

For 1.8m high Garrison fencing, the cost is a bit lower at 25.98 USD per meter. Like the 2.1m height fencing, this price includes making, packing, and shipping. Import duties, taxes, and fees are separate and might add to the total cost.

1701929874244233

These CIF prices include the following specifications with fencing panels,bracket ,and post:

Fence height (mm)Fence width (mm)Pale Thickness (mm)Qty: Pale (pcs)Cross Rails (mm)Post Height (mm)Square Post Section (mm)
180024001.61840×40×1.6270065×65 ×2.0
210024001.61840×40×1.6300065×65 ×2.0

Factors Affecting Import Costs

Several factors can influence the cost of importing Garrison fencing from China to Australia, այդ թվում:

 1. Quantity: Bulk orders often attract discounts, reducing the cost per meter. Businesses that require large quantities of fencing should negotiate with suppliers for better rates.
 2. Currency Exchange Rates: Import costs are susceptible to fluctuations in currency exchange rates. Keeping an eye on these rates can help importers make informed decisions on when to place orders.
 3. Shipping Costs: Shipping costs depend on the method of transportation (air or sea freight), the weight and volume of the shipment, and the distance between the point of origin and the destination. Careful selection of shipping providers and methods can help minimize costs.
 4. Import Duties, Taxes, and Fees: These costs can vary depending on the importing country’s regulations and trade agreements with China. It is essential to research and account for these costs when calculating the total import cost.

Conclusion garrison fencing cost per metre

Garrison fencing is a popular choice for commercial and residential security in Australia. Importing from China offers competitive pricing, with the cost per meter for 2.1m height fencing at 26.58 USD and 1.8m height fencing at 25.98 USD. However, importers must be mindful of additional costs, such as import duties, taxes, and fees, as well as factors affecting import costs, to make informed decisions and ensure a successful transaction.
17019297747497211701929827711231

Միգուցե ձեզ նույնպես դուր է գալիս

 • Մեր մասին

  Հիմնադրվել է 2006, BMP Fencing-ը արդյունաբերական ստանդարտ ցանկապատերի լուծումների առաջատար մատակարար է: Մենք հպարտանում ենք արագ առաքմամբ:, ընդարձակ գույքագրում, և արդյունավետ արտադրական հնարավորություններ. Միացյալ Նահանգների շուկաների սպասարկում, Ավստրալիա, Կանադա, և Նոր Զելանդիան, BMP Fencing նավերը ավարտվում են 600 բեռնարկղեր ամեն տարի ամբողջ աշխարհում.

 • Կապ մեզ հետ

  Հասցե: A108 Ziwu արդյունաբերական գոտի, Անպինգ շրջան, Հենշույ քաղաք, Չինաստանի մայրցամաք


  Զանգահարեք մեզ: 0086-15690482714


  Ուղարկել մեզ էլ: sales@wiremeshfence.com


  Whatsapp: 8615690482714


  WeChat: մետաղալարեր


  Աշխատանքային ժամեր: Երկուշաբթի - կիրակի 8.30 - 21.00